מספרי חשבונות בנק לביצוע העברות - גופים מוסדיים

חברהסייוגחשבון בנק
הפניקסביטוח חיים11-10-443336
הפניקסקרן פנסיה12-600-678680
הכשרהביטוח חיים / מנהלים20-461-149640
הכשרהבסט אינווסט20-461-277146
הראלביטוח חיים31-126-175005
הראלקרן פנסיה12-600-496785
הראלקרן השתלמות10-800-214867/86
הראלקופת גמל10-800-21020062
הראלקופת גמל להשקעה10-800-299881/19
כללביטוח חיים12-600-655504
כללחיסכון פיננסי12-600-480609
כללקרן פנסיה10-800-4192039
כללקרן השתלמות10-800-29013697
כללקופת גמל תקציבית10-800-29993816
כללקופת גמל – בר10-800-29556647
כללקופת גמל – כלל תמר10-800-29992917
כללקופת גמל להשקעה10-800-29555650
מגדלביטוח חיים10-800-241775/88
מגדלקרן פנסיה10-800-293842/59
מגדלקרן השתלמות10-800-299206/57
מגדלמקפת ישירים12-600-495592
מגדלקופת גמל10-800-29920657
מגדלקופת גמל להשקעה10-800-29920657
מנורה מבטחיםביטוח חיים10-800-21526607
מנורה מבטחיםקרן פנסיה10-800-29426272
מנורה מבטחיםקרן השתלמות10-800-21490406
מנורה מבטחיםקופת גמל10-800-29618358
מנורה מבטחיםקופת גמל להשקעה10-800-21636108
אלטשולרקרן פנסיה מקיפה10-800-299294/34
אלטשולרקרן פנסיה כללית10-800-299299/24
אלטשולרקופת גמל להשקעה10-800-299479/22
אלטשולרקרן השתלמות10-800-214971/91
אקסלנסקרן השתלמות20-409-241000
אקסלנסקופת גמל20-409-136053
אקסלנסקופת גמל להשקעה20-461-586696
פסגותקרן הפנסיה החדשה12-509-405088
פסגותקרן השתלמות12-509-400280
פסגותקופת גמל12-509-400019
פסגותקופת גמל להשקעה12-509-401511
ילין לפידותקרן השתלמות10-800-21495687
ילין לפידותקופת גמל10-800-21495589
ילין לפידותקופת גמל להשקעה  – מסלול כללי10-800-299823/33
ילין לפידותקופת גמל להשקעה  – אג”ח עד 10% מניות10-800-299826/27
ילין לפידותקופת גמל להשקעה  – אג”ח עד 20% מניות10-800-299825/29
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – אג”ח ממשלות10-800-299827/25
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – מסלול מניות10-800-299824/31