ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד לכסות מצבים של מוות או נכות (נכות מקצועית, מתאונה וכו’), וכמו כן אובדן כושר עבודה. מצבים אלו דורשים תקופת הסתגלות והתמודדות עם מגבלות מסוג חדש, ולכן יכול הביטוח להקל על התמודדות זו באמצעות הכיסוי הכספי שהוא מעניק.

לעיתים ביטוח חיים כולל גם מרכיב של חיסכון המנוצל עם הגעת המבוטח לגיל פרישה (מכונה גם ביטוח מנהלים).

ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי

הסדרים פנסיונים ופיננסים

הסדרים פנסיונים ופיננסים

ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי