ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי מכסה תחומים אשר אינם מכוסים על ידי הביטוח של קופות החולים ומגן עליך מפני קטסטרופות רפואיות שאתה עלול להיקלע אליהן במצב של מחלה קשה :

  • קיצור תורים לבדיקות וביצוע של בדיקות מיוחדות כגון בדיקות גנטיות
  • ביצוע של ניתוחים פרטיים בארץ או בחו”ל ואפשרות לבחור מי יהיה הרופא שינתח אותך
  • אספקת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות
  • טיפולים מחליפי ניתוח

ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי

הסדרים פנסיונים ופיננסים

הסדרים פנסיונים ופיננסים

ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי